Παράκαμψη πλοήγησης

η ντουλάπα που περιείχε αρκετά από τα ποτήρια