Παράκαμψη πλοήγησης

πέρασμα, συλλογικό εγχείρημα λόγου και δράσης